Umik denarja iz pritožbe

način izvajanja monetarne politike z namenom zmanjšanja ponudbe denarja.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.