Pranje

pranje
WASH, pranje, pranje; mshyty; Ness.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.