Razmerje med tekočimi računi

koeficient, ki označuje čas, porabljen za obratni kapital družbe. Izračunano kot razmerje med številom revolucij, ki jih je storil obratni kapital v določenem časovnem obdobju.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.