Obrat

zavijte
obrnite se, -you, greste; - zaviti; sove. , to.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.