Commercial Bank

(merchant bank) Banka, ki je prej specializirana za financiranje zunanjo trgovino; pogosto se je pojavil na podlagi lastnih trgovinskih dejavnosti. Tako so take banke sprejele menice in delovale kot sprejemne hiše. Kasneje so začeli diverzificirati svoje dejavnosti na področju nakupa na obroke (obroke), ki zagotavlja dolgoročne kredite (predvsem podjetja), svetovanje podjetjem o namestitvi delnic in poslov za nakupe drugih podjetij (prevzemno ponudbo), vpis novih delnic in upravljanje naložbenih portfeljev in investicijski skladi medsebojnega zaupanja. Mnogi od njih so bili ustvarjeni že dolgo, nekateri ponujajo zelo omejen nabor bančnih storitev. Poznavanje takšnih bank mednarodnih transakcij in trgovanja jih naredi strokovnjakom na področju poslovanja z večnacionalnimi podjetji.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.