Brezčasnost

brezčasnost
TIMELESS, th, th; -enen, -enna (visoka). Enako kot prezgodnje. Nepravilna smrt.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.