Teorija pomeni (skrij) NAROČILO

(implicitno pogodbo teorija) The teoriji nekateri ekonomisti v 1970 predlagala. , v skladu s katerimi sporazumi o plačah vsebujejo element zavarovanja delavcev. Podjetje saj sklene pogodbo, ki zagotavlja stabilne plače in zaposlenost v zameno za nižjo povprečno stopnjo dobička, kar je primerljivo s premijami, ki jih zavarovalnice plačane. Ta teorija pojasnjuje, zakaj, tudi v času recesije, so delodajalci poskušajo ne zmanjšajo plače, ustvarjanje pogojev za neprostovoljno brezposelnost (neprostovoljna brezposelnost). Na žalost, kasneje smo ugotovili, da se je rezultat pogodbe lahko latentne kot nepopolno zaposlovanje delovne sile in overemployment. Kljub temu je ta teorija prispevala k boljšemu razumevanju delovanja trga dela.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.