TEORIJA CENOV

(teorija cen) Teorija, ki na mikroekonomski ravni (mikroekonomska raven) določa vpliv cen na povpraševanje potrošnikov in proizvodnjo blaga s strani podjetja. V širšem smislu pojasnjuje splošni učinek cen na prodajo. Na makroekonomski ravni (makroekonomska raven) teorija cen upošteva plače in obrestne mere kot cene določenega blaga. Iz tega sledi, da mora država upoštevati tržne dejavnike pri razvoju takšnih področij svoje ekonomske politike kot politike dohodkov in denarne politike.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.