TEORIJA potencialno konkurenčnih trgih

(teorija dostopne trge) teorija, ki pravi, da (oligopoli), se lahko cene v oligopolnih trgih blizu cene oblikovane v pogojih popolne konkurence zaradi nevarnosti vdora v teh trgih podjetij -občutniki. Na primer, na področju tarif za zračni promet, kljub relativno majhno število konkurentov še vedno razmeroma nizka, kot da so letalski prevozniki poskušali dvigniti cene, podjetniki (podjetniki), ki so vstopili na trg in znižali svoje obstoječe tarife. To pomeni, da vladni ukrepi za spodbujanje odlična konkurenca ni potrebna na trgih, dokler je zaupanje, da so trgi lahko konkurenčni.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.