TEORIJA PONUDBE

(teorija ponudbe) Teorija, ki temelji predvsem na teoriji proizvajalcev in analizira, kako podjetja ali podjetniki dobavljajo blago na trg in storitve. Za vsakega prodajalca, ki deluje na trgu, obstaja krivulja ponudbe, ki prikazuje količino blaga, ki bi ga želel prodati za vsako od možnih cen. Dodajanje teh posameznih krivulj omogoča, da se zgradi agregatna krivulja sektorske ponudbe; Točka, na kateri ta krivulja prečka krivuljo krivulje povpraševanja, določa tržno ceno in celotni obseg prodaje. Dodajanje vseh krivulj sektorskega predloga daje agregatno krivuljo ponudbe, ki se uporablja v makroekonomiji.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.