TEORIJA stroške kapitala za UPORABO

(uporabniku stroški-of-kapitala teorija) teorija, ki pravi, da se je obseg investicij (investicije) določi gospodarske vrednosti naložbe, ki je povezana s potencialnimi prihodki od njih. Stroške naložb predstavljajo obrestne mere, ki jih je treba plačati za posojila in po ceni investicijskega blaga. Dohodek je tok dohodka od proizvodnje. Izračun vrednosti in prihodkov vodi do neto sedanje vrednosti. Čeprav je ta teorija je bolj sprejemljiva od modelov, kot so teorije stopalke za plin (teorije pospeševalnik), je težko preveriti v praksi ali pa uporabite kot osnovo ravni naložb v napovedi gospodarstvu.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.