Kraja

skrivnost, skrita tatvina premoženja brez uporabe groženj in nasilja, v nasprotju z ropom in ropom.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.