Obseg odprtega trga

skupna tržna vrednost delnic z glasovalno pravico, ki so jih izdali izdajatelji.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.