Obseg pogodbenih pogodb

Eng. obseg
število transakcij s terminskimi pogodbami ali opcijami o terminskih pogodbah za določen čas.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.