Preddverje

sprednji del templja, ki je ponavadi v nasprotni smeri prezbiterija do konca.

Katoliška enciklopedija. EdwART. 2011.