Stopnja uporabe nameščene opreme

Koeficient obsežne uporabe opreme. Izračunano kot razmerje med številom enot obratovalne opreme in številom enot vgrajene opreme.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.