Razmerje likvidnosti lastniškega kapitala

koeficient, opredeljen kot razmerje med številom prijav za nakup delnic in številom prijav za prodajo.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.