NESISTEMSKO TVEGANJE

nesistematično tveganje, nesistematično tveganje
tveganje, specifično za podjetje, ki se lahko znatno zmanjša z diverzifikacijo

slovar za poslovne izraze. Akademik. ru. 2001.