Razmerje premoženjskih koristi

razmerje med stroški lastniškega kapitala in dolgom.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.