Razmerje med umestitvami v vrednostne papirje

koeficient, ki označuje razmerje med vrednostjo prodanih vrednostnih papirjev in skupnim zneskom izdaje.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.