Razmerje varovanja pred tveganjem

koeficient, ki ustreza "delti" opcije.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.