Izvedljivosti

izračun in analizo izvedljivosti investicijskega projekta in sredstva za nov izdelek, ki upošteva stroške za nakup surovin, organizacijo proizvodnje, stroškov poslovanja, ocenjena vrednost potrebnih finančnih sredstev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.