Predlog faktorja elastičnosti

koeficient, ki označuje razmerje med spremembo števila ponujenih proizvodov in storitev v odstotkih in spremembo njihovih cen, izraženo v odstotkih.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.