POJEM ZA PROMET DEJAVNOSTI

Pristop, na podlagi katerega komercialne organizacije vodijo svoje marketinške dejavnosti. Obstaja pet glavnih pristopov, ki ustrezajo različnim obdobjem (ameriškega) gospodarstva:
-1 - koncept izboljšanja proizvodnje;
-2- koncept izboljšanja izdelka;
-3 - koncept intenzifikacije komercialnih prizadevanj;
-4-tržni koncept; in
-5- koncept socialnega in etičnega marketinga

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.