Crash Exchange

velike izgube udeležencev in investitorjev na trgu, bistveno poslabšanje pogojev na borzi.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.