Koeficient tehnične oborožitve dela

koeficient, izračunan kot razmerje med stroški proizvodne opreme in številom delavcev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.