Ritmični Ratio

koeficient, izračunan kot razmerje med najmanjšim volumnom proizvodnje in povprečjem za določen časovni interval.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.