Razmerje relativnega donosa

koeficient, opredeljen kot razmerje med dobičkom družbe za leto in tržno vrednostjo sto delnic.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.