Faktor spremembe cen na ravni cen

Glej. Indeks cen

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.