Stopnja delovne učinkovitosti

koeficient, ki označuje razmerje med knjigovodsko vrednostjo osnovnega kapitala in skupnim številom zaposlenih.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.