Koeficient stroškov rasti

razmerje med nabavno ceno nedokončanih izdelkov in stroški končnega izdelka.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.