Absentizemski koeficient

razmerje med številom dni odsotnosti na delo in skupnim številom delovnih dni.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.