Akademija sv Cecilije

(Accademia di Santa Cecilia) - muz. skupnost, glavna. leta 1584 kot cerkev. bratstvo z udeležbo JP in Palestrina ter Luke Marenzio (umrlo leta 1599). Posebno skrb za to akademijo so pokazali papež Gregory XII in Urban VIII; leta 1839 se je preimenovala v Papeško akademijo sv. Cecilia; reformiran leta 1875 ital. organi, A. pridobili status države. institucije. A. objavlja publikacijo Biblioteca musicale governativa di S. Cecilia. Tradicija študiju svete glasbe nadaljevala ustanovil papež Pij X. leta 1911 Višje šole sakralne glasbe (Papeški inštitut). Liter: Vian N. // EC 1, 181-182.

Katoliška enciklopedija. EdwART. 2011.