Podporne knjige

WEY SHU "Apocrypha", "pomožne knjige" Razlaga conf. kanonično. besedila (glej "Shi san jing"), ki se uporabljajo za prežemanje. Za razliko od "norme" - Ching (1), so črke "osnovna tkanina", take knjige se imenuje wei - (. Glej Jin Wei) "raca", "votek". Še posebej razširjena v Hanovi dobi (konec 3. stoletja pred našim štetjem - zgodnje 3. stoletje), ko so jih odvzeli mnogi cesarji. Navedba "sedem apokrifi" - v "Shi (Jing)", "Shu (Jing)", "Li (Chi)", "Yue (Jing)", "(Chou) in", "Chun Qiu" in "Xiao Jing "- je bil povezan s tradicionalnimi. razvrstitev. sheme (wu xing (1), yin yang, gua, in tako naprej. p.), kar je bilo mogoče upravljati z besedilom o načelih numerologich. (glej Xiang shu chzhyu) korespondence. Besedilo je bilo pogosto opremljeno z grafiko. "Apocrypha" vsebuje informacije o mitologiji, astronomiji / astrologiji, koledarskem računu, geografiji itd. T.K. pogosto služila kot osnova za napoved pojavnosti dinastij, cesar Yang di (605-617) din. Sui je odredil, da zaplenijo in zažgejo vse take svetlobe. Do naših dni so fragmenti V. sh. v srednjem veku. lit. Satelitska Kah in nepopolna različica "Wei" ( "Apokrifich (opcija." Chou) Change ")

kitajski Filozofija Inceklopedija 2009

... <- 1 ->