OPOMBA lopute

OPOMBA lopute

- dokument, ki ga carinski organi pripravljeni na plovilu, ki prihaja iz tujine v času inšpekcijskega pregleda. V LZ je naveden seznam ladijskega premoženja in opreme ter navedite število carinskih oznak in krajev, za katera so naložene. Vsaka sprememba količine tovora, ladijske opreme in zalog ter številk carinskih oznak je posebej navedena v LZ.

Maritime Dictionary Samoylov KI. - M.-L. : Država Naval Založba NKVMF ZSSR 1941

.