Naročniški koeficient

Glej. Koeficient naročnine

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.