Podračun

- v računovodstvu - vrsta vmesnih računov med sintetičnimi in analitičnimi računi računovodstva. Podračun se uporablja za dodatno združevanje analitičnih računov. Podračun se odpre v zvezi s tistimi sintetičnimi računi, ki jih predstavlja pomembna nomenkl