Stroga likvidnostna stopnja

, ki označuje delež najbolj likvidnih sredstev v kratkoročnih plačljivih sredstvih. C. z. l. se izračuna kot razmerje med zneskom gotovine, enostavnimi za prodajo vrednostnih papirjev in terjatvami do kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.