Potrditev Drobni

razdrobljenost državnih podjetij, ko se preoblikujejo v AO, če se namesto ene strukture pojavijo več manjših neodvisnih organizacij ali se oblikuje holding s hčerinskimi podjetji.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.