Ponudba vrednostnih papirjev

Glej. Citat

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.