DUHI

(iz latinskih spiritualis -. Duhovni, spiritus - duša, žganih) - člani levi, najbolj radikalno krilo frančiškanskega reda v 13-14 c. Zahtevali so vrnitev na izvirnik. Vrstni red načel askeze, bila beraških način življenja svojih članov za razliko od bogastva in posvetnih zahtevkov Cerkve, zoper papeža, krši nauke svetega Frančiška Asiškega glede revščine, ponižnosti in kesanja. So bili privrženci chiliastic učenja Joachim of Flor. S. v svojih govorih odraža socialni protest najrevnejših delov prebivalstva, večinoma mestnih. Skupnostim S. je bilo razdeljeno poglavje. arr. v Franciji (v Provansi, marca) in Italiji (v Toskani). Odličen ideolog in vodja S. je bil P. Olivi (približno 1248-98). S. so preganjali cerkev, inkvizicija; papeški biki 1317-18 so jih obsodili kot heretičarke. LIT. : Muzzey D. S., Duhovni frančiškani, N.Y., 1907.

Sovjetska zgodovinska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.