Mehki znak

Mehki znak
SOFT [xk], th, th; -god, -a bit, -orly, -gki in -gki; mehkejši; najmanjši.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.