Milo glava

Milo glavo
MESHILIT, -Mogoče to storim; Ness.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.