FALSE

MILK-SEEDING
SMALL-SOWING, -Th, -e. Na ladjah: imeti majhen osnutek.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.