Drsna-GENTER

Drsno-GENTER

(Drsna Gunter) - kratka palica za vlečenje jadro na droga-odnodrevke. Nadomesti gaff. Premika navzgor in navzdol na vrh jambora, povečuje ali zmanjšuje območje jadra.

Navalski slovar Samoylov KI. - M.-L. : Državna pomorska založba ljudskega komisarja za notranje zadeve ZSSR, 1941

drsni-genter
kratki pol za vlečenje jadra na drog droga. Nadomesti gaff. Premika navzgor in navzdol na vrh jambora, povečuje ali zmanjšuje območje jadra.

EdwART. Pojasnilo Naval Dictionary, 2010

.