Brez besed

NUJNO
NOGE, -Th, -he (visoka). Enako kot brez glave.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.