Pošiljanje malih

pošiljka tovora, ki ne zasede vsega enega vozila.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.