Delniški dobiček

delnice, na katerih je velika dividenda stalno plačana.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.