Delnice v predstavitelju

delnice v lasti njihovega nosilca. Prenos A.N. itd. ni dokumentiran in je narejen za polno ceno.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.