Stopnja pretvorbe delnic

koeficient, s katerim se določi, koliko navadnih delnic je mogoče dobiti v zameno za eno zamenljivo delnico.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.